Välkommen till Malin Paulis disputation den 20 november 2020 kl. 09:30 i H1 Röd, Alfred Nobels Allé 23, Huddinge. För att undvika smittspridning välkomnar vi deltagande online via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/64736994445 Disputationen kommer att hållas på svenska.

Huvudhandledare

Dr Katarina Howner, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare

Professor Petter Gustavsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Dr Jenny Liljeberg, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Opponent 

Docent Chaterine Tuvblad, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro Universitet och Department of Psychology, University of Southern California

Betygsnämnd

Docent Tatja Hirvikoski, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet

Professor Bo Runeson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Docent Märta Wallinius, Institutionen för kliniska vetenskaper, barn och ungdomspsykiatri, Lunds Universitet

Kontakt

Malin Pauli, Doktorand, malin.pauli@ki.se