Under webbinariet deltar en panel av forskare och finansiärer:

  • Ata Ghaderi, professor Karolinska Institutet, forskare inom ätstörningsområdet
  • Riittakerttu Kaltiala, professor i ungdomspsykiatri, Tammerfors universitet, Finland, forskar om behandling med tvång samt bedömning, hantering och behandling av aggressivitet och våld hos ungdomar med psykiska störningar
  • Stella Jacobsson, enhetschef, Forte
  • Madeleine Durbeej-Hjalt, huvudsekreterare medicin och hälsa, Vetenskapsrådet
  • Moderator: Niklas Långström, docent i barn och ungdomspsykiatri, medicinskt sakkunnig Socialstyrelsen

Rapporten lyfter de kunskaps- och utvecklingsbehov som medverkande patienter, anhöriga och vårdpersonal tycker är allra viktigast att arbeta vidare med för att förbättra vården. Under detta webbinarium låter vi forskare och finansiärer diskutera hur de ser på resultatet och forskningen inom området.

Läs mer och anmäl dig här.