Medverkande:

TakeCare-informatik: Datastruktur, metadata mm, Sead Omerov, IT-handläggare, SLSO Analys utveckling

En systematisk patientflödeskartläggning med hjälp av rådata från TakeCare, Danilo Romero (psykolog, doktorand, Beroendecentrum Stockholm)

Moderator: Philip Lindner, psykolog, docent, hälsodatarådgivare Clinicum

Via Zoom. Direktlänk till zoom-event

Arrangeras av Clinicum. Clinicum är en del av en regionövergripande satsning mellan KI och Region Stockholm som vänder sig till forskare som är anställda eller anknutna till någon av KI:s institutioner. Clinicum erbjuder kostnadsfri vetenskaplig rådgivning och tillhandahåller metodologiskt stöd och vägledning vid planering och utförande av forskningsprojekt. Verksamheten bedrivs via en central funktion samt lokalt via Clinicums noder - vårdgivarorganisationer i Region Stockholm och Stockholms läns sjukvårdsområde.