Huvudhandledare:

Ingvar Rosendahl, Med dr, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

 

Bihandledare:

Natalie Durbeej, Med dr, Institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap, Uppsala universitet

Pia Enebrink, Docent, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

 

Betygsnämnd:

Susanna Geidne, Docent, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet

Johan Norberg, Professor, Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö universitet

Cecilia Åslund, Adj. Professor, Institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap, Uppsala universitet

 

Ordförande:

Karolina Sörman, Ph.D, Centrum för psykiatriforskning

Ingen föranmälan krävs, kontakta karolina.sorman@ki.se vid frågor

Zoom-kod: https://us02web.zoom.us/j/88102030182?pwd=RjBTVHBCUlVERzE5QmpPMzkwdnQ0UT09