Metoden är utvecklad för att minska stigma hos psykospatienter. I Socialstyrelsens nyss utkomna Nationella riktlinjer har metoden prioriterats till en 3a, något som hälso- och sjukvården bör erbjuda. Vi anordnar i samband med detta en halvdags utbildning om metoden, erfarenheter av implementering och forskning på metoden i Sverige och en paneldiskussion om metoden och frågor kring implementering.

Anmäl dig här senast den 1 december.

För fler frågor kontakta Hannah Asad Aldorsson eller Sigrid Salomonsson.