Övriga medverkande är Ole Petter Ottersen, rektor för Karolinska Institutet, Anders Falk, representant för ’Organiserade Aspergare’ och Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt Stockholms universitet. Samtalet modereras av Jane Reichel, professor i förvaltningsrätt vid Stockholms universitet och ledamot i KI:s etikråd.

Mer information och anmälan