Maria Smitmanis Lyle, leg. sjuksköterska med specialistexamen i psykiatrisk vård, jobbar som samordnare för självvald inläggning på Utveckling och Implementering vid Centrum för Psykiatriforskning. Maria Smitmanis Lyles doktorandprojekt handlar om självvald inläggning för barn och ungdomar med svåra psykiatriska tillstånd. Leg. psykolog och Postdoktor Alexander Rozental är huvudhandledare..

För varje doktorand ska en individuell studieplan (ISP) upprättas. ISP ska fungera som ett styrande instrument för hela utbildningen och säkerställa att utbildningen bedrivs och följs upp på ett effektivt sätt.

Mejla Karolina Sörman för zoom-länk