Välkommen att delta på ISP-seminariet där Maria Breide presenterar sitt projekt: Att motivera personer med sexuellt intresse för barn att söka vård.

Nedan kommer en beskrivning av projektet:

Detta licentiatprojekt syftar till att bidra till vidareutvecklingen av evidensbaserade och lättillgängliga preventiva terapeutiska insatser för personer med sexuellt intresse för barn, med målsättningen att minska risken för sexuella övergrepp mot barn och för att förbättra hälsan hos personer med sexuellt intresse för barn. Projektet innehåller en intervjustudie som undersöker vilka faktorer som hindrar eller motiverar personer med pedofil störning att söka vård, samt en utvärdering av hjälpinsatsen Mi Bridge, i vilken motiverande samtal prövas för att länka personer med hög risk att begå sexuella övergrepp på barn till rekommenderad förebyggande behandling. Utvärderingen av Mi Bridge ingår i det EU-finansierade forskningsprojektet Bridge – Utvärdering av två nätbaserade hjälpinsatser för att länka personer med sexuellt intresse för barn till behandling samt undersökningar för att fastställa de kulturella faktorer som påverkar det kliniska omhändertagandet, ett samarbete mellan sex länder (Finland, Tyskland, Spanien, Tjeckien, Slovakien och Sverige), initierat och lett av det svenska forskarteamet vid Centrum för psykiatriforskning.  

Huvudhandledare: Christoffer Rahm

Bihandledare: Johan Holmberg och Tobias Lundgren

Maila Sofia Sjögren för att delta, därefter skickas en Zoom-länk ut för att medverka på seminariet.