Hampus Yngwe är ST-läkare vid Norra Stockholms Psykiatri.

Hampus presenterar sitt doktorandprojekt som handlar om Psilocybinbehandling vid depression - En PET-studie av synaptisk densitet. Huvudhandledare är Johan Lundberg.

Mejla nitya.jayaram@ki.se för zoom-länk

 

För varje doktorand ska en individuell studieplan (ISP) upprättas. ISP ska fungera som ett styrande instrument för hela utbildningen och säkerställa att utbildningen bedrivs och följs upp på ett effektivt sätt.