Projekttitel: Positron Emission Tomography studies of the Serotonin 1B receptor in humans.

Huvudhanledare: Mikael Tiger. Bihandledare: Johan Lundberg, Katarina Varnäs och Granville Mathesson.

För varje doktorand ska en individuell studieplan (ISP) upprättas. ISP ska fungera som ett styrande instrument för hela utbildningen och säkerställa att utbildningen bedrivs och följs upp på ett effektivt sätt. På seminariet presenterar doktoranden sitt projekt.

Seminariet är öppet för alla som vill delta. Mejla hanna.c.eriksson@sll.se  för zoom-länk.