Doktorand: Annika Tiger

Huvudhandledare: Nitya Jayaram-Lindström

Bihandledare: Ralf Kuja-Halkola och Clara Hellner.

Igen föranmälan krävs - Välkommen!