Beskrivning av projektet:

Astma är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna i världen och drabbar 9 % av svenska barn. Sambandet mellan astma och ångest är väl känt, och det finns en fördubblad risk för ångest bland astmapopulationen. Ångest vid astma är förknippat med försämrad astma och låg livskvalitet. Det är därför av yttersta vikt att hitta en effektiv behandling för de många barn och ungdomar som lider av astma och ångest.

Vi har tidigare utvecklat och prövat en internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT) för vuxna med astma och ångest med lovande resultat. Barn är dock inte små vuxna, vi kommer därför att anpassa behandlingen till barn, ungdomar och deras föräldrar.

Handledare, Marianne Bonnert

Bihandledare, Josefin Särnholm, Tobias Lundgren, Catarina Almqvist Malmros

Maila Hanna Eriksson för att delta, därefter skickas en länk ut till seminariet.