På CPF ordnar vi från och med VT-2020 så kallade “ISP”-uppföljningsseminarium för doktorander som nyligen registrerats, och som är anknutna till CPF. Doktoranden och samtliga handledare kallas till dessa öppna seminarium som hålls på lunchtid på CPF. Under seminariet presenterar doktoranden sin doktorandplan och får återkoppling av en akademisk referensgrupp. Ett halvår efter att ISP-seminariet hållits blir doktoranden kallad att hålla i en journal club på CPF. Ett syfte med denna nya struktur är att göra CPF-anknutna doktorander mer synliga och att ha två tydliga milstolpar inom doktorandutbildningen arrangerade av CPF.

På vårt andra seminarium har vi Annika Tiger som doktorand och Nitya Jayaram-Lindström som huvudhandledare.

Kontaktperson: Hanna Eriksson (hanna.c.eriksson@sll.se)