Välkommen att delta på ISP-seminariet där Xinchen Wang presenterar projektet: Long-term benzodiazepine prescribing: predictors, consequences, and strategies to reduce unwarranted prescribing.

Maila Hanna Eriksson för att delta, därefter skickas en Zoom-länk ut för att medverka på seminariet.