Välkommen att delta på ISP-seminariet där Ida Mälarstig presenterar projektet: Implementering och utvärdering av Adolescent Community Reinforcement Approach för ungdomar i institutionsmiljö inom SiS.

Maila Hanna Eriksson för att delta, därefter skickas en Zoom-länk ut för att medverka på seminariet.