Välkommen att delta på ISP-seminariet där Sofia Järgholm presenterar hennes projekt: Novel treatments for hoarding disorder. Improving collaboration and efficacy, and facilitating implementation.

Maila Hanna Eriksson för att delta, därefter skickas en Zoom-länk ut för att medverka på seminariet.