Välkommen att delta på ISP-seminariet där Sam Andersson presenterar sitt projekt: Prevention of problem gambling: Advances in Scalable and Personalized Identification.

Nedan kommer en beskrivning av projektet:

Det övergripande vetenskapliga syftet med projektet är att besvara frågeställningar kring hur nuvarande, lagstadgade verktyg för ansvarsfullt spelande fungerar i praktiken i svensk kontext, samt att utveckla och utvärdera nya definitioner och metoder inom denna kontext.

Huvudhandledare: Philip Lindner

Bihandledare: Per Carlbring och Keenan Lyon

Maila Sofia Sjögren för att delta, därefter skickas en Zoom-länk ut för att medverka på seminariet.