Välkommen att delta på ISP-seminariet där Linda Gustafsson Björverud kommer att presentera hennes projekt: Adaptations of I-CBT to increase availability and suitability for marginalized groups in psychiatry.

Nedan kommer en beskrivning av projektet:

Syftet med detta projekt är att anpassa och utvärdera internetbaserade behandlingar, för två patientgrupper i behov av ökad tillgänglighet till adekvata behandlingar. Patienter som lider av PTSD, samt elitidrottare som lider av psykisk ohälsa, mottar i många fall inte evidensbaserad behandling för respektive problematik, alternativt väntar länge på att få adekvat hjälp. Detta kan bero på ett flertal faktorer som till exempel, men inte uteslutande, stigma, brist på tillgänglig och lämplig behandling, svårupptäckt problematik, undvikande av att söka vård, långa vårdköer, eller brist på lämpliga behandlare. Genom att undersöka både behandlares och patienters erfarenheter kvalitativt och kvantitativt, ska dessa internetbaserade behandlingar både utvecklas, anpassas och utvärderas, för respektive grupp. 

Huvudhandledare: Thomas Parling 

Bihandledare: Tobias Lundgren och Sigrid Salomonsson

Maila CPF:s reception för att delta, därefter skickas en Zoom-länk ut för att medverka på seminariet.