Välkommen att delta på ISP-seminariet där Johanna Palm kommer att presentera hennes projekt: Management of insomnia disorder in health care. An investigation into insomnia management, patient needs, and development and evaluation of treatments.

Nedan kommer en beskrivning av projektet:

Insomni innebär svårigheter med att somna, frekventa nattliga eller för tidiga uppvaknanden, vilka påverkar den dagliga funktionen och måendet negativt. Insomni är vanligt förekommande i befolkningen men ännu vanligare hos patienter inom primärvård och psykiatri. Kognitiv beteendeterapi för insomni är den behandling som rekommenderas i första hand. Syftet med det aktuella doktorandprojekt är att utvärdera en anpassad psykologisk behandling av sömnsvårigheter för patienter i psykiatrin, samt undersöka hanteringen av sömnproblem inom vården i Sverige genom enkät- och registerstudier.

Huvudhandledare: Kerstin Blom

Bihandledare: Susanna Jernelöv, Sandra Tamm och Elin Lindsäter.

Maila CPF:s reception för att delta, därefter skickas en Zoom-länk ut för att medverka på seminariet.