Välkommen att delta på ISP-seminariet där Astrid Moell presenterar projektet: Compulsory psychiatric care of children and youth: Coercion, risk factors and outcome.

Doktorandprojektet undersöker tvångsvård, tvångsåtgärder och upplevt tvång inom barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård. Vilka riskfaktorer finns det för att tvångsvårdas och bli föremål för tvångsåtgärder? Hur har en förändring av tvångsvårdslagstiftningen påverkat användningen av tvångsåtgärder och vårdens praktik? Vad påverkar upplevt tvång för barn och ungdomar i psykiatrisk heldygnsvård?

Huvudhandledare är Niklas Långström, bihandledare är Alexander Rozental, Jens Högström, Erik Pettersson och Susanne Buchmayer.

Maila Hanna Eriksson för att delta, därefter skickas en Zoom-länk ut för att medverka på seminariet.