Välkommen att delta på ISP-seminariet där Anita Birovecz presenterar sitt projekt: Öka tillgängligheten till evidensbaserad behandling för barn och ungdomar med dysmorfofobi.

Nedan kommer en beskrivning av projektet:

Dysmorfofobi (body dysmorphic disorder; BDD) är en vanlig psykiatrisk diagnos som oftast debuterar i tonåren och är associerad med stort lidande, social isolering och förhöjd risk för självmord. En person med BDD är upptagen vid upplevda defekter i sitt utseende och fixeringen leder till att personen ägnar mycket tid åt att försöka dölja eller korrigera denna upplevda defekt, inte sällan genom olika typer av skönhetsingrepp. Även självskada och långvarig skolfrånvaro är vanligt. Tidiga insatser är därför viktiga för att förhindra dessa konsekvenser. 

De flesta studier om fenomenologin och behandling av BDD är gjorda på vuxna, trots att BDD oftast debuterar under tonåren. Därför finns det i dagsläget begränsad kunskap om BDD hos unga. 

Detta doktorandprojekt inkluderar tre studier som syftar till att fylla i några av kunskapsluckorna genom att: 

(1) Undersöka om det har skett en ökning av förekomsten av BDD-liknande symtom och BDD diagnoser hos unga i den svenska befolkningen under det senaste decenniet 

(2) Jämföra två internetförmedlade KBT behandlingar för barn och ungdomar med BDD i en randomiserad kontrollerad studie. Studien inkluderar uppföljning av deltagarna upp till 6 månader efter avslutad behandling 

(3) Beräkna den samhälleliga kostnaden för BDD hos barn och ungdomar

Huvudhandledare: David Mataix-Cols  

Bihandledare: Lorena Fernández de la Cruz och Kristina Aspvall

Maila Sofia Sjögren för att delta, därefter skickas en Zoom-länk ut för att medverka på seminariet.