Välkommen att delta på ISP-seminariet där Max Sannemalm presenterar sitt projekt: Ultraintensiv behandling mot tvångssyndrom: effekter, kostnadseffektivitet och implementering.

Nedan kommer en beskrivning av projektet:

Tvångssyndrom (OCD) är en psykiatrisk diagnos som karaktäriseras av tvångstankar (påträngande tankar och inre bilder som ger upphov till obehag, t.ex. ”tänk om jag råkar skada mitt barn” eller ”tänk om jag orsakar att lägenheten brinner ner”) och tvångshandlingar (upprepade handlingar för att minska obehaget, t.ex. att mentalt rabbla en lugnande ramsa eller att kontrollera att spisen och kaffebryggaren är avstängda på ett ritualiserat sätt). 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) med exponering med responsprevention (ERP) är den behandlingen som har bäst forskningsstöd och är rekommenderad förstavalsbehandling inom reguljär vård. Behandlingen är dock lång och kostsam och enligt tidigare studier har ungefär hälften av patienterna kvar symtom efter att ha genomgått behandlingen.   

De norska psykologerna och forskarna Gerd Kvale och Bjarne Hansen har utvecklat en ultraintensiv behandling mot OCD – Bergen 4 Day Treatment (B4DT), där behandlingen ges under fyra sammanhängande dagar i grupp- och individuellt format. Tidigare okontrollerade studier har visat på god effekt av B4DT, men ingen randomiserad klinisk prövning där B4DT jämförs med sedvanlig KBT-behandling har tidigare genomförts.    

Syftet med doktorandprojektet är att jämföra B4DT för OCD mot sedvanlig KBT som ges under 14 veckor avseende symtomreduktion, kostnadseffektivitet och implementering inom reguljär vård, såvida B4DT bedöms ge minst lika god effekt som sedvanlig KBT.   

Huvudhandledare: Ekaterina Ivanova

Bihandledare: Volen Ivanov och Christian Rück

Maila Sofia Sjögren för att delta, därefter skickas en Zoom-länk ut för att medverka på seminariet.