Välkommen att delta på ISP-seminariet där Greta Wester presenterar projektet: Mapping, development and evaluation of sustainable models for digitalization of addiction care in social services.

Doktorandprojektet syftar till att först undersöka möjligheter och hinder till-, och sedan effekter av att implementera internetbaserade insatser för alkohol-, cannabis- och spelberoende inom socialtjänsten. Förhoppningarna är att det ska bidra till att beroendevården blir mer jämlik över landet, att arbetsförhållandena för anställda inom socialtjänsten blir bättre och att tröskeln sänks för personer med beroendeproblematik att söka hjälp, både generellt och till socialtjänsten specifikt.

Huvudhandledare: Magnus Johansson

Bihandledare: Philip Lindner

Bihandledare: Veronica Ekström

Maila Hanna Eriksson för att delta, därefter skickas en Zoom-länk ut för att medverka på seminariet.