Under dagen medverkar medarbetare, brukar- och inflytandesamordnare och inte minst personer med egen erfarenhet av den psykiatriska heldygnsvården. Dagen bjuder bland annat på seminarier och föreläsningar kring etiska dilemman, utvecklingsarbeten, förskjutning av makt, vikten av personcentrering samt personliga berättelser som berör.

Som avslutning berättar simmerskan och guldmedaljören Emma Igelström sin historia om hur hon nådde botten, men också lyckades vända om.

Välkommen till årets Inspirationsdag för den Psykiatriska heldygnsvården!

Mer information, program & anmälan hittar du i länken till höger.