Vetenskapsrådet utlyser bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning (ca 200 miljoner för 2019). Syftet är bland annat att förbättra och effektivisera metoder och behandlingar samt att förbättra samverkan mellan vård, akademi och industri. Satsningen ska stödja projekt i form av kliniska studier inom hälso- och sjukvården med förväntad klinisk tillämpning inom en relativt kort tidsperiod. Man kan även söka stöd för nationella nätverk som skall leda till nya nationella studier. Anslagsstorleken per projekt är upp till 10 miljoner kronor per år i upp till tre år.

Utlysningsperioder:

Steg 1: Skiss 23 januari 2019 - 26 februari 2019

Steg 2: Fullständig ansökan 12 juni 2019 - 27 augusti 2019