Syftet med I RUN FOR IRAN är att engagera fler personer och skapa opinion kring de pågående händelserna i Iran. Samt att ge de som redan är engagerade energi och motivation att orka kämpa vidare för frihet. Alla är välkomna oavsett ålder, ju fler som dyker upp, desto starkare blir budskapet!

I RUN FOR IRAN tillhör en helt ideell organisation. Vi arrangörer består av ett antal religiöst och partipolitiskt obundna privatpersoner som har gemensamt att vi alla är engagerade i och på olika sätt arbetar för att uppmärksamma den rådande situationen i Iran. Vår gemensamma grundvärdering är alla människors rätt till frihet och demokrati. Vi alla arbetar ideellt.

Läs mer och anmäl dig här.