Projektet Homelessness as unfairness (HOME_EU) syftar till att tillhandahålla omfattande empiriska data för att förstå Europeiska medborgares olika uppfattningar av hemlöshetsproblemet och för att hitta lösningar på fenomenet utifrån Bostad Först programmet.


Slutsatser och resultat av HOME_EU kommer att presenteras på en internationell konferens den 19 juni i Madrid med syfte att förespråka interventioner och initiativ för att hantera hemlöshetsfrågan. Representanter för Sverige är docent Håkan Källmén, och forskarna Ulla Beijer och Mats Blid, Centrum för psykiatriforskning, Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) vid Karolinska Institutet.

Vid konferensen kommer åsikter och resultat från medborgare, klienter, professionella och beslutsfattare från de nio länderna involverade i projektet att presenteras, baserat på komparativa analyser från nationella enkäter och intervjuer med prioritet på att ge de hemlösa en röst.


Huvudsyftet med HOME_EU är att tillhandahålla forskningsresultat som undersöker integreringen av Bostad Först programmet i det Europeiska beslutsfattandet för att hantera hemlösheten. Det finns internationellt uppmärksammade forskningsresultat som visar att tillgång till vanliga, integrerade bostäder är ett effektivt kraftfullt sätt som inte bara kan minskar hemlösheten utan