Håller du med? Har du någonsin blivit utsatt, eller utsatt en medarbetare, för härskartekniker? Nej, aldrig hört talas om?

Oavsett vilket välkomnar Widerströmskas nätverk för lika villkor all personal på PHS, LIME, CNS, KBH, ARC och NVS  till en snabbkurs in makthierarkier, motstrategier och bekräftelsetekniker!

Med #metoo-kampanjer som utgångspunkt vidgar vi frågan till maktstrukturer på arbetsplatsen.

Vänligen registrera dig här senast fredagen den 5 oktober.

Om föreläsaren:

Sofia Karlsson, organisationskonsult på Karlsson & Wiktorsson, ger tips och råd till hur man skapar en arbetsmiljö fri från trakasserier och härskartekniker och med lika behandling på alla nivåer.

Om Widerströmskas nätverk för lika villkor:

Nätverket skapades i mars 2018 och består för närvarande av likavillkorsrepresentanterna för CNS, KBH, LIME och PHS. Syftet med nätverket är att underlätta samarbete och informationsutbyte samt att förstärka  allas lika villkor och möjligheter i  Widerströmska huset.

Välkomna!