OBS - Eftersom byggnaden är en högsäkerhetsanläggning måste alla besök föranmälas. Om du önskar närvara, kontakta malin.pauli@rmv.se för att anmäla dig.

Huvudhandledare: Katarina Howner, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Bihandledare: Jenny Liljeberg, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet och Petter Gustavsson, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Halvtidnämnden består av: Tatja Hirvikoski, Department of Women's and Children's Health, Karolinska Institutet. Thomas Nilsson, Institute of Neuroscience and Physiology, Göteborgs universitet; Märta Wallinius, Department of Clinical Sciences, Lunds universitet.