Huvudhandledare

Docent Anette Johansson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Bihandledare

Lektor Mathilde Hedlund Lindberg, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet 

Halvtidsnämnd 

Professor Mia Ramklint, Institutionen för medicinska vetenskaper, Psykiatri, Uppsala universitet 

Lektor Caisa Öster, Institutionen för medicinska vetenskaper, Psykiatri, Uppsala universitet 

Docent Shahram Bahmanyar, Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet