Huvudhandledare 

Docent Viktor Kaldo, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Bihandledare 

PhD Erik Forsell, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Professor Magnus Boman, Divison of Software and Computer Systems, Kungliga tekniska högskolan och  Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet 

Halvtidsnämnd 

Professor Brjánn Ljótsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

PhD Kim de Jong, Department of clinical psychology, Leiden University 

Professor Norbert Skokauskas, Faculty of Medicine and Health Sciences, Norwegian University of Science and Technology 

Zoom 

https://ki-se.zoom.us/j/9731597601