Huvudhandledare

Docent Anders Hammarberg, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

 

Bihandledare

Docent Malin Bergström, Institutionen för klinisk epidemiologi, Karolinska institutet

Fil dr, lektor Veronica Ekström, Institutionen för socialvetenskap, Ersta Sköndal Bräcke Högskola

 

Halvtidsnämnd

Professor Gerhard Andersson, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings Universitet

Docent Terese Glatz, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro Universitet

Docent Torkel Richert, Institutionen för socialt arbete, Malmö Universitet

 

Zoomlänk

https://ki-se.zoom.us/j/62470843281