Huvudhandledare
Docent Yvonne von Hausswolff-Juhlin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet

Bihandledare
Professor Cynthia Bulik, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet

Docent Sanna Aila Gustafsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet

Halvtidsnämnd
Docent Lena Flyckt, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet

Fil dr, Tobias Lundgren, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet

Professor Mikael Svensson, Institutionen för Medicin, Göteborgs Universitet