Det övergripande syftet med detta doktorandprojekt är att utvärdera effekten av multimodal behandling av BDD hos barn och unga, utveckla nya utbildningsmetoder för att sprida evidensbaserad behandling för BDD inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet, samt utforska etiologiska faktorer associerade med utveckling av BDD.

Huvudhandledare:

  • Docent Markus Jansson-Fröjmark, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bi-handledare:

  • Professor David Mataix-Cols, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
  • Docent Lorena Fernández de la Cruz, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Halvtidskommité:

  • Dr Per Palmgren, docent, LIME 
  • Dr Tove Wahlund, PhD, CNS
  • Docent Erik Andersson, PhD, CNS