Huvudhandledare 

Docent Mikael Tiger, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Bihandledare 

Adjungerad professor  Johan Lundberg, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Postdoktor Granville Matheson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

PhD Katarina Varnäs, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Halvtidsnämnd 

Professor Tomas Furmark, Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Professor Mark Lubberink, Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Docent, Vibe Gedsø Frøkjær, Institutionen för klinisk medicin, Köpenhamns universitet

Zoomlänk 

https://ki-se.zoom.us/j/68665262199