Huvudhandledare:
Professor Johan Franck, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:
Forskare Nitya Jayaram-Lindström, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Forskare Predrag Petrovic, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Halvtidsnämnd:
Professor Lisa Ekselius, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet

Docent Anna Söderpalm-Gordh, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet

Professor Peter Allebeck, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet