Huvudhandledare:

Christoffer Rahm, med dr, psykiater, Centrum för psykiatriforskning, Institutionen för klininsk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Bihandledare:

  • Katarina Görts Öberg, med dr, leg psykolog, Institutionen för medicin, Huddige, Karolinska Institutet
  • Niklas Långström, docent, barn- och ungdomspsykiater, Centrum för psykiatriforskning, Institutionen för klininsk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Halvtidsnämnd:

  • Katarina Howner, docent, psykiater, rättspsykiater, Centrum för psykiatriforskning, Institutionen för klininsk neurovetenskap, Karolinska Institutet.
  • Peter Andiné, docent, rättspsykiater, Institutionen för psykiatri och neurokemi, Göteborgs Universitet.
  • Märta Wallinius, docent, leg psykolog, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet.