Huvudhandledare:

  • Sigrid Salomonsson

Bihandledare:

  • Markus Jansson-Fröjmark
  • Tobias Lundgren
  • Per Carlbring

Halvtidskommitté:

  • Sara Vigerland
  • Therese Stenfors
  • Filip arnberg

Kort beskrivning av projektet:

Inom ramen för detta forskningsprojekt har vi utvecklat ett nytt blandat format av traumafokuserad KBT (BKBT-PTSD), en fusion av vägledd internet-terapi och ett begränsat antal terapeut-ledda sessioner. Projektet består av 4 delstudier som utvärderar BKBT-PTSD när interventionen implementeras i sedvanlig vård: En kvantitativ studie och en kvalitativ studie som undersöker genomförbarhet och huruvida behandlingen upplevs acceptabel av patienter och behandlare, en randomiserad kontrollerad non-inferiority studie som undersöker om BKBT-PTSD kan ge likvärdiga effekter avseende PTSD-symptom som en gold-standard, trauma-fokuserad KBT, och en studie som undersöker moderatorer.