Huvudhandledare:
Ingvar Rosendahl, Med dr, Centrum för psykiatriforskning, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet | Stockholms läns landsting

Bihandledare:
Nitya Jayaram-Lindström, biträdande professor, Centrum för psykiatriforskning, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet | Stockholms läns landsting

Clara Hellner, adjungerad professor, Centrum för psykiatriforskning, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet | Stockholms läns landsting

Halvtidsnämnd:
Viktor Kaldo, docent, Centrum för psykiatriforskning, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet | Stockholms läns landsting

Cecilia Åslund, docent, Centrum för klinisk forskning Västerås, Uppsala Universitet 

Rune Mentzoni, docent, Institutt for samfundspsykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen