Huvudhandledare: 

Docent Andreas Birgegård, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare: 

Docent David Clinton, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Halvtidsnämnd:

Katja Bergsten, PhD, Institutionen för psykologi, Uppsala Universitet

Ata Ghaderi, professor i psykologi, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Sanna Aila Gustafsson, PhD, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro Universitet