Listen

Halvtidskontroll - Cornelia Larsson

  • 25 januari 2019
  • Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69, 36-salen, plan 6

Psychological Treatments of Individuals with Psychosis: Assessment and implementation.

Huvudhandledare:
Helena Fatouros-Bergman, Ph.D, Lic. psykolog, Intistutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Bihandledare:
Thomas Parling, Ph.D, Lic. psykolog, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Tobias Lundgren, Ph.D, Lic. psykolog, Lic. psykoterapeut, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Viktor Kaldo, Docent, Lic. psykolog, Institionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet samt Institutionen för psykologi, Linné Universitetet.  

Halvtidsnämnd:
Sara Vigerland, Ph.D, Lic. psykolog, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Timu Hursti, Docent, Lic. psykolog, Lic. psykoterapeut, Institutionen för psykologi, Uppsala Universitet

Roger Carlsson, Universitetslektor, Lic. psykolog, Institutionen för psykologi, Linné Universitetet