Huvudhandledare 

MD PhD Christoffer Rahm, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Bihandledare 

  • MD Benny Liberg, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 
  • PhD Christoph Abé, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 
  • Professor Isabella Björkman-Burtscher, Institutionen för kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet 

Halvtidsnämnd 

  • Professor Professor Timm B. Pöppl, Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
  • Adjungerad adjunkt Mats Holmberg, Institutionen för medicin, Huddinge,  Karolinska Institutet 
  • MD PhD Manne Sjöstrand, Institutionen för klinisk neurovetenskap och Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet 

Kort beskrivning 

The project consists of a case-control part investigating differences in pedophilic disorder and a RCT part which evaluates the neurobiological effect of treatment with the GnRH-antagonist degarelix, as well as correlates to treatment effect.

Zoom

https://ki-se.zoom.us/j/64883816460