Huvudhandledare

PhD Nitya Jayaram Lindström, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare

  • Docent Ralf Kuja-Halkola, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet
  • Adjungerad professor Clara Hellner, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Halvtidsnämnd 

  • Professor Jari Tiihonen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
  • Docent Pia Svedberg, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
  • Professor Mia Ramklint, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet 

Zoom 

https://ki-se.zoom.us/j/61278697713