Huvudhandledare:

  • Lorena Fernández de la Cruz, Docent, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:

  • David Mataix-Cols, Professor, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
  • Lina Martinsson, MD, PhD, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
  • Christian Rück, MD, Professor, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Halvtidskommitté:

  • Volen Ivanov, Leg. psykolog, Docent, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
  • Maria Bragesjö, Leg.psykolog, PhD, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
  • Philip von Rosen, Docent, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet