Huvudhandledare 

Johan Lundberg, docent vid Institutionen för klinisk neurovetenskap KI

Bihandledare

Martin Schain, PhD, post doc vid Neurobiology Research Unit, Copenhagen University Hospital, Copenhagen, Denmark

Pontus Plavén-Sigray, PhD, post doc vid Neurobiology Research Unit, Copenhagen University Hospital, Copenhagen, Denmark

Halvtidsnämnd

Konstantinos Meletis, docent vid Institutionen för klinisk neurovetenskap KI

Andreas Frick, PhD vid  Institutionen för  neurovetenskap Uppsala Universitet

Jussi Hirvonen, M.D., PhD vid Department of Radiology and Turku PET Centre University of Turku