Den 26 november bjuder Forte tillsammans med Riksidrottsförbundet in till ett frukostseminarium i Stockholm för att lansera kunskapsöversikten Fitnessdopning och gymkultur. På seminariet medverkar bland andra författarna Jesper Andreasson, docent i idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet och Thomas Johansson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet.

I dag är det en oklar gräns mellan dopning i, oftast maskulint kodade, subkulturella miljöer och dopning som ett mer utbrett och kulturellt accepterat fenomen inom gym- och fitnesskulturen. Den demografiska ”profilen” för vem som dopar sig har vidgats. I rapporten sammanfattar författarna kunskapsläget på området samt diskuterar kring frågan om vilka förebyggande åtgärder som lämpar sig bäst.

Medverkande

Jesper Andreasson, docent i idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet

Thomas Johansson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet

Christine Helle, chef för Svensk Antidoping

Göran Kenttä, högskolelektor i idrott vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

Susanne Jidesten, generalsekreterare, Friskis & Svettis

Thomas Jacobsson, forskningssekreterare, Forte (moderator)

Information

För anmälan och mer information, besök Fortes hemsida.