Utbildningen vänder sig till doktorander. Sökande som redan är doktorand bör inte ha passerat halvtidskontroll. Den sökande bör ha ett kliniskt forskningsprojekt i psykiatri och vara verksam inom SLL eller hos vårdleverantörer som har samarbetsavtal med SLL. En kliniktillhörighet genom tillsvidareanställning eller annat längre åtagande är meriterande.

Om den sökande inte är antagen till utbildning till forskarnivå vid ansökningstillfället behöver den tilltänkta huvudhandledaren ge en kort beskrivning i särskild bilaga av hur långt den sökande har kommit i antagningsprocessen och när registrering kan tänkas ske. Den sökande måste vara antagen senast tre veckor före kursstart HT 2019.

Klicka här för mer information.