Program

13.00-16.00: Anna Malmquist, postdoktor vid Linköpings universitet, kommer och håller i en workshop om tematisk analys.