Program

13.00-13.45: Håkan Wall, doktorand vid Centrum för psykiatriforskning, presenterar sin forskning. Ämnet är: Gambler subtypes and levels of problem gambling at The Swedish Gambling Helpline.

13.45-14.30: Maria Vinberg, projektledare och forskarstuderande vid Centrum för psykiatriforskning, presenterar sin forskning. Ämnet är: Is elite sport a risk environment for gambling problem?

14.30-15.00: Ingvar Rosendahl, docent vid Centrum för psykiatriforskning, fördjupar tidigare diskussion om användningen av Raykov’s rho framför Cronbach’s alpha.