Det är väl känt att schizofreni uppträder på olika sätt hos kvinnor och män. Ålder vid debut skiljer sig, men även symtom och samsjuklighet är inte desamma. Ändå tenderar vi att behandla båda könen lika. Kanske är det dags att göra skillnad.

Föreläsarna Bodyl Brand och Iris Sommer, båda från University Medical Center Groningen, Nederländerna, kommer att presentera resultat om diagnos, behandling, biverkningar och potentiella nya behandlingsalternativ för kvinnliga patienter. Föreläsningen kommer att fokusera på antipsykotiska läkemedel och östrogenets roll.

En viktig del av detta arbete har utförts tillsammans med Antti Tanskanen, forskningsspecialist vid Karolinska Institutet, Heidi Taipale och Jari Tiihonen, professor och forskarsgruppledare vid Centrum för psykiatriforskning.

Kostnadsfritt och öppet för alla. Vänligen registrera dig för att delta. Vi kommer att servera smörgåsar.

Registrera dig senast den 30 oktober